Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Sep 28, 2017

Nyt puhutaan lobbauksesta. Anne-Mari Vimpari on työskennellyt kahden pääministerin erityisavustajana ja työskentelee nyt vaikuttajaviestintään erikoistuneessa Miltton Networkisissa partnerina. Eero Iloniemi puolestaan on työskennellyt journalistina Yleisradiossa, Nykypäivässä ja omassa yrityksessään. Nyt hän vaikuttaa partnerina yhteiskuntasuhteiden hoitoon erikoistuneessa Fipra Finlandissa.

Mitkä ovat päättäjävaikuttamisen tärkeimmät työkalut? Pitäisikö julkisia lobbarirekisterejä olla ja mikä olisi oikea tapa suhtautua toiminnan läpinäkyvyyteen? Osaava lobbari näkee yhteiskunnan monista eri kulmista ja pyrkii toiminnallaan madaltamaan raja-aitoja ja hajoittamaan ”siiloja”. Hän tietää myös, että poliitikolle jokainen esitetty ongelma on vain yksi pitkässä listassa ongelmia. Siksi ainoa vaihtoehto hänelle on saada asioista tietoa muodossa, joka on nopeasti omaksuttavissa ja tässä lobbaaminen toimii tiedonkeruuvälineenä. Pitäisikö lobbaamista lobata? Kyllä pitäisi, jos se tarkoittaa dialogin paranemista suomalaisessa yhteiskunnassa, sanovat asiantuntijat. Mitä he ajattelevat termeistä lobbaus, vaikuttajaviestintä, edunvalvonta ja onko niillä eroja? Entä miten Suomi poikkeaa muusta EU:sta ja Yhdysvalloista vaikuttajaviestinnän kentällä? Ja mitä tarkoittaa, että lobbaus voi olla osa tuotekehittelyä?