Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Oct 4, 2017

Anu Kantola on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut lobbauksen roolia nyky-yhteiskunnassa sekä johtaa tutkimushanketta, jossa selvitetään maamme taloudellisten eliittien suhdetta Suomeen. Ennen tieteellistä uraansa Anu oli kymmenisen vuotta toimittajana eri medioissa.

Millainen hyppy oli siirtyä journalismin parista yliopistomaailmaan? Kun Suomi tekee jatkuvasti koulutusleikkauksia, ovatko yliopistot epäonnistuneet omassa lobbauksessaan? Tässä jaksossa Anu kertoo myös tutkimuksensa tuloksista. Minkä järjestöjen ääni kuuluu parhaiten suomalaisessa lobbauskentässä? Entä mitkä tahot ovat vaarassa jäädä jalkoihin? Millä tavalla Anu avaisi päätöksentekoa Suomessa, jotta siitä tulisi vielä läpinäkyvämpää? Voiko yliopistossa opiskella lobbariksi? Ja mitä vinkkejä Anulla on lobbarin uralla eteenpäin haluavalle?