Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Mar 15, 2019

Tässä ProCastin jaksossa keskitymme kauppojen ja yhteistyön tekoon Venäjällä. Vieraamme on Satu Niemelä, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus suolmalais-venäläisistä liikesuhteista, mm. tulkkina, kouluttajana, viestintäsasiantuntijana ja liikkeenjohtajana. Nykyisessä roolissaan Suomalais-Venäläisen kauppakamarin viestintä- ja markkinointijohtajana hän auttaa suomalaisryrityksiä menestymään Venäjällä.