Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Feb 1, 2023

Tässä ProCastin jaksossa puhumme poliittisesta viestinnästä. Vieraamme on Pekka Isotalus, puheviestinnän professori Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Hän on myös poliittisen viestinnän dosentti Jyväskylän yliopistossa ja puheviestinnän dosentti Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Isotalus on tutkimus- ja opetustyössään keskittynyt ennen kaikkea puheviestintään, mutta on tutkinut lisäksi muun muassa Twitterin käyttöä talous- ja polittisessa viestinnässä sekä politiikan tekoa hybridimediassa.