Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Oct 18, 2018

Aku Varamäki on toipuva viestinnän ammattilainen, joka on tehnyt töitä niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä, vuoden verran toimistonomadinankin. Outotecin ja Suunnon jälkeen hän työskenteli Finnairilla ja lietsoi sen maailman twiittavimmaksi lentoyhtiöksi. Sen jälkeen PING-festivalin toimitusjohtajana hän keskittyi vaikuttajamarkkinointiin ja nyt yrityksensä Workday Designersin kautta mielekkään työelämän edesauttamiseen. Viime keväänä hän myös opetti työpäivä- ja uramuotoilua Yhdysvalloissa. Hänen kirjansa tulevaisuuden työstä ilmestyy ensi vuoden alussa.