Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Sep 26, 2023

Tässä ProCastin jaksossa puhumme tekoälyn käytännön sovelluksista viestintätyöhön. Vieraamme on liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, jonka tiimi vakiinnutti suhteensa ChatGPT:hen ensimmäisten suomalaisten julkisorganisaatioiden joukossa. Nyt Susanna kiertää ahkerasti muissa ministeriöissä kertomassa, kuinka tekoälystä tehdään työkaveri. Hän on aikaisemmin työskennellyt ulkoministeriössä lehdistövirkamiehenä, yksityissektorilla konsulttina sekä toimittajana ja kirjeenvaihtajana Helsingin Sanomissa.