Preview Mode Links will not work in preview mode

ProCast


Dec 5, 2023

Tässä ProCastin jaksossa puhumme tekoälyn käytännön sovelluksista viestintätyöhön. Vieraamme on Avauksen toimitusjohtaja Emma Storbacka. Avaus on suomalainen markkinoinnin teknologioihin ja asiakasdataan keskittynyt asiantuntijayritys, joka toimii useissa Euroopan maissa. Se on integroinut tekoälytyökalut syvälle sekä omiin prosesseihinsa että asiakkaidensa markkinointityöhön. Tässä keskustelussa syvennymme siihen, miten tekoälyn käyttöönottoa koko organisaation tukena pitäisi lähestyä.